איבחון פסיכולוגי

אבחון פסיכולוגי מתייחס לחלקים רגשיים ושכליים

אבחון כוללני, המכיל מבחנים הבודקים את התחום השכלי והרגשי של הילד, ומספק תמונה שלמה ומקיפה ביחס ליכולותיו וקשייו.

האבחון כולל מבחן אינטליגנציה להערכת היכולות הקוגניטיביות של הנבדק.

האבחון מתמקד בהערכת התפקוד הרגשי – חברתי – התנהגותי, תוך שימוש במבחנים השלכתיים.
נעשית הערכה של כוחות הילד,יכולת ההתמודדות עם קשיים, הדימוי העצמי, תוך התייחסות למקומו וליחסיו במשפחה.

מטרתו של אבחון פסיכולוגי

  • בניית פרופיל של הילד תוך התייחסות לתחום האינטליגנציה, הקוגניציה, ההתנהגות והתפקוד הרגשי, ויחסי הגומלין ביניהם
  • בחינת תחומי החוזק של הילד מחד ומוקדי הקושי מאידך
  • אבחון פסיכולוגי משמש כבסיס להתערבות וקידום בתחום הקוגניטיבי והרגשי במידת הצורך מפנה לטיפול
  • אבחון פסיכולוגי נותן המלצות מפורטות להורים, לצוות החינוכי בבית הספר

 

מתי יש צורך באבחון פסיכולוגי?

  • כשיש צורך בהבנה רחבה יותר של מקורות הקושי של הילד (קשיים לימודיים,חברתיים,התנהגותיים)
  • ברור מוכנות רגשית ושכלית לקראת כתה א'
  • אבחון הדלגה ( לקראת השתלבות מוקדמת בכתה א')
  • לקראת הגשת בקשה לבית הספר היסודי לקבלת שעות שילוב
  • כשיש חשד לקשיים רגשיים המשפיעים על התפקוד היומיומי