הטיפולים שלנו

הוראה מתקנת

הוראה מתקנת , מכוונת לתלמידים שאינם מצליחים לתפקד בהתאם למצופה בבית הספר וצברו פערים לימודיים והנמכה בהישגים.
קרא בהרחבה »