הערכת צרכים לימודית

הערכת צרכים לימודית- הוראה מתקנת, אסטרטגיות למידה ורכישת מיומנויות לימודיות.

מפגשי הערכה:
התהליך מתחיל בשני מפגשי הערכה, שמטרתם היא הערכת היכולות הלימודיות בתחומי הלמידה הבסיסיים:

  • קריאה
  • כתיבה
  • הבנת הנקרא
  • חשבון

 

התלמיד/ה מתבקש/ת לבצע משימות בתחומים השונים, רמת הקושי של המשימה עולה בהדרגה בהתאם ליכולת, כאשר המטרה הסופית היא לבדוק מהי מידת ההתאמה/ הפער ביחס למצופה מגילו/ה של הילד/ה.

במפגשים אלו אין הקניית כלים או שיטות למידה אלא רק תיווך ובדיקה מהם העזרים מהם הילד/ה מפיק את מירב התועלת (לדוגמה: ישנם תלמידים שהשימוש החזותי בצבעים יסייע להם מאד, לעומת תלמידים שיפיקו תועלת משמיעה ועוד).

עוד במפגש נאסף מידע אודות הקצב של הילד, טווחי הריכוז שלו, סגנון התקשורת עמה הוא מרגיש בנוח והרגלי הלמידה שרכש עד כה.

בתום מפגשי ההערכה נבנית לכל ילד "תכנית עבודה" אישית המיועדת לטווח של כ-3 חודשים.

 

תכנית העבודה מתווה וממליצה על:

  • מוקדי העבודה העיקריים
  • אמצעי ההוראה בהם נכון להשתמש
  • מטרות היעד בטווח הקרוב
  • תדירות המפגשים
  • תמיכה נוספת בהתאם לצורך
  • המלצות לעבודה בבית הספר ובבית

 

תכנית העבודה נתמכת ונבנית גם על בסיס שיחה עם ההורים, המורים (במידת הצורך), הצוות המטפל וכן במידה וקיים אבחון דידקטי/ פסיכו דידקטי הוא מהווה נדבך חשוב גם כן

בתום בניית תכנית העבודה נחל בתהליך מותאם ואישי, הנבחן לאור מטרות תכנית העבודה.