טיפול שפה ודיבור

טיפול שפה ודיבור
בתום הערכה שפתית, שיחה עם הורי הילד והתאמת תכנית אישית, יוזמן הילד לטיפול פרטני. בדרך של שיחה ומשחק יתרגל את המטרות.

תחומי טיפול עיקריים

  • שפה: הבנה והבעה – הפרעות במבנה המילים והמשפט, במשמעות המילים ובשמוש מותאם בשפה בהתאם לנדרש
  • דיבור: היגוי – החלפת צלילים, שיבוש של צלילים, גמגום- דיבור שאיננו שוטף או ברור למאזין
  • תקשורת: התייחסות מותאמת אל פניות הסביבה, הבנת מילים, מחוות, שפת גוף והבעת רעיון

 

מתי מומלץ לפנות לאבחון קלינאית תקשורת?

  • כשהשפה אינה מתפתחת וניכרים פערים בין שפתו של הילד לזו של בני גילו
  • כאשר דיבורו של הילד משובש ויש קושי להבינו
  • כאשר מורגש תסכול מצד הילד על שאינו מצליח להביע את עצמו
  • כשיש שיבושי הגייה למיניהם
  • בעיות בקצב הדיבור, כגון: גמגום, דיבור חטוף, דיבור איטי
  • הפרעות תקשורת כגון אוטיזם