הדרכת צוותים חינוכיים

הדרכת צוותים חינוכיים - ביה"ס וגנים

קשר עם הצוות החינוכי של הילד / המתבגר המטופל חיוני להתאמת תכנית הטיפול ולהצלחתה.

צוות המרכז יקבע פגישות עם הצוות החינוכי.

 

בגילאי גן: ביצוע תצפית על הילד בעת משחק / אכילה / טיול / השתתפות במפגש.

קיום שיחה עם הצוות וההורים במטרה לבנות תכנית עבודה שתסייע להשתתפות הילד בגן, הדרכה לאירגון והתאמת הסביבה לצרכיו, בניית תכנית התנהגותית, בניית תכנית תחושתית – תנועתית ועוד.

בגילאי בית הספר: פגישה עם הצוות החינוכי בביה"ס, העמקת הבנת הקשיים במסגרת החינוכית, חשיבה משותפת על דרכים להקלה ולפתרון, כתיבת תכנית טיפולית-חינוכית-שיקומית ,שתסייע להפחתת תסכול ומאמץ בתחומי כתיבה , למידה ,התנהלות חברתית, אירגון וסדר, בעיות רגשיות ובעיות התנהגות אצל הילד.