הוראה מתקנת

מועברת ע"י מורה מומחה ללקויות למידה, לחינוך מיוחד.

הוראה מתקנת , מכוונת לתלמידים שאינם מצליחים לתפקד בהתאם למצופה בבית הספר וצברו פערים לימודיים והנמכה בהישגים

במתמטיקה, שפה  -קריאה כתיבה, אנגלית.

הוראה מתקנת מביאה איתה למידה אחרת,  חוויתית, מעניינת.

על ידי שימוש בשיטות וטכניקות הוראה אישיות ,התכווננות לצרכי התלמיד ניתן לסייע לתלמיד להתמודד טוב יותר עם האתגרים

הלימודיים.

התהליך מתחיל במפגשי הערכה, שמטרתם היא הערכת היכולות הלימודיות בתחומי הלמידה הבסיסיים:

  • קריאה
  • כתיבה
  • הבנת הנקרא
  • חשבון

התלמיד/ה מתבקש/ת לבצע משימות בתחומים השונים, רמת הקושי של המשימה עולה בהדרגה בהתאם ליכולת, כאשר המטרה הסופית היא לבדוק מהי מידת ההתאמה/ הפער ביחס למצופה מגילו/ה של הילד/ה. מתבצע תיווך ובדיקה מהם העזרים מהם הילד/ה מפיק את מירב התועלת (לדוגמה: ישנם תלמידים שהשימוש החזותי בצבעים יסייע להם מאד, לעומת תלמידים שיפיקו תועלת משמוש בהקלטה או שיר  ועוד). במפגש נאסף מידע אודות הקצב של הילד, טווחי הריכוז שלו, סגנון התקשורת עמה הוא מרגיש בנוח והרגלי הלמידה שרכש עד כה.

בתום מפגשי ההערכה נבנית לכל ילד תכנית עבודה אישית

  • אמצעי ההוראה בהם נכון להשתמש
  • מטרות היעד בטווח הקרוב
  • תדירות המפגשים
  • תמיכה נוספת בהתאם לצורך
  • המלצות לעבודה בבית הספר ובבית

תכנית העבודה נתמכת ונבנית גם על בסיס שיחה עם ההורים, המורים (במידת הצורך), הצוות המטפל וכן במידה וקיים אבחון דידקטי/ פסיכו דידקטי הוא מהווה נדבך חשוב גם כן ,בתום בניית תכנית העבודה מתחיל תהליך מותאם ואישי, הנבחן לאור מטרות תכנית העבודה.

הוראה מתקנת , מכוונת לתלמידים שאינם מצליחים לתפקד בהתאם למצופה בבית הספר וצברו פערים לימודיים והנמכה בהישגים

במתמטיקה, שפה  -קריאה כתיבה, אנגלית.