טיפול באמנות

בטיפול רגשי באמצעות אמנות ,מתרחש מפגש בין הילד לבין המטפל אשר מטרתו לעזור לילד ליצור שינוי ברגשות, מחשבות והתנהגות.

  • האמנות בחדר הטיפול היא אמצעי לצורך העלאת תכנים ורגשות שקשה לנסחם באופן מילולי

 

  • במהלך המפגשים, משלבים בדרכים "עוקפות מלל" כמו משחק, יצירה ודרמה,בהתאם למטופל ולמטרות הטיפוליות.
  • במהלך הטיפול מתפתח קשר עם המטפל ,נוצרים יחסי אמון המאפשרים לילד לבטא את רגשותיו ומהווים פתח להתפתחות והעצמה רגשית.

 

  • התהליך הטיפולי משלב מפגשים עם ההורה על מנת לקדם את השינוי בסביבת הבית ,הגן ובית הספר.