שיחת אבחון מבט מבפנים

ויסות רגשי ?ויסות חושי ? קושי בהבנה חברתית?